PSSO Serversafe 19 TEMPEST

PSSO Serversafe 19 TEMPEST er TEMPEST-sertifisert av NSM for HEMMELIG.

TEMPEST informasjon:

 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST er en TEMPEST-sertifisert enhet, som gir beskyttelse mot avlytting av sensitiv elektronikk som er plassert inne i serversafen.
 • NSM godkjent, og tilfredsstiller TEMPEST SDIP 27-krav og NATO kravene.
 • Den egner seg i sensitive statlige institusjoner, hvor beskyttelse av gradert materiale er av høyeste prioritet.
 • Bedrifter som leverer til statlige institusjoner som er listeført hos NSM eller FD, er også aktuelle for PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST.
 • Informasjon om PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST kan innhentes hos PSSO AS, FD, NSM eller Atea av kvalifisert personell
 • Forespørsler kan rettes på mail til pst@psso.no att: Petter Stalsberg med navn, avdeling, organisasjon og mobil.

Generell informasjon: PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST

 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST er EN 1143-1 godkjent.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST er FG-Godkjent og Listeført.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST er godkjent som verdiskap i klasse I.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST er TEMPEST-sertifisert av NSM.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST har fjern overvåkning innebygd.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST iverksetter selv beskyttende tiltak ved angrep.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST har betydelig viftekapasitet.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST har en luftgjennomstrømning på 450 m3 ++ i timen.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST kan påmonteres kjøling.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST kan fjerne varme signatur fra serversafen.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST har et lydnivå fra 34 dB-A.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST kan påmonteres lyddempere for støyreduksjon.
 • PSSO SERVERSAFE 19 TEMPEST er utstyrt med 2 stk. NSM godkjente låser.
 • Annen informasjonen anses som gradert, og er derfor ikke tilgjengelig på denne siden.