Mobiltelefonskap

Skapet er laget for å oppbevare mobiltelefoner. Bedrifter, forsvar og øvrig offentlig virksomhet får stadig større behov for å sikre at informasjon under møter ikke kommer på avveie. Dagens mobiltelefoner har vist seg å være et egnet verktøy for avlytting av samtaler. Hvis ansatte pålegges å låse inn sin mobiltelefon i et mobiltelefon-skap utenfor møterommet, forhindres denne form for avlytting. Fengsler benytter også slike skap for advokater som pålegges å legge igjen mobiltelefon før de treffer sin klient.

Type

Bilde

Utv.
høyde

Utv.
bredde

Utv.
dybde

Høyde
pr rom

Bredde
pr rom

Dybde
pr rom

Vekt

Volum
pr rom

Ant.
rom

Modul tlf - 10 rom

-

300

750

200

150

150

180

24 kg

4 liter

10

Modul tlf - 20 rom

Trykk

600

750

200

150

150

180

46 kg

4 liter

20