Brannfarlig væske skap

For sikker oppbevaring av branfarlig væske. Skapene er konstruert for brannsikker oppbevaring av brannfarlig væske og aerosoler. Skapene er testet etter SP metode 2369 og oppfyller kravene for klasse 1 oppbevaring (både plastflasker, plastdunker og spraybokser) samt sertifisert og P-merket av SP (Sveriges prøvnings- og forskningsinstitutt ) med sertifikat nr. 163602.