Skapguide for oppbevaringsenheter

Verdiskap EN 1143 -1 / FG - godkjent

Verdiskap benyttes for oppbevaring og er forsikret for større verdier (Kontanter, edle stener, gull etc). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 fra Grade 0-VI.

EN 1143-1 er en høyere sikkerhetsklasse enn sikkerhetsskap. Verdiskap blir i større grad enn før benyttet i bedrifter og offentlig sektor. Verdiskap EN 1143-1 dekker de fleste behov mht. brann og innbrudssikring.

Verdiskap er det beste alternativet til bankboks.

FG - godkjente sikkerhetsskap/våpenskap

Dette er skap som tilfredsstiller FG's sine krav om oppbevaring av våpen og ammunisjon. Etter ny lovendring i 2010, må alle som har ett eller flere våpen låse inn disse i et FG-godkjent sikkerhetsskap. Skapene er godkjent for 25 000,- kroner i kontanter, 50 000,- kroner hvis man har FG-godkjent objektsikring som overvåker skapet.

Nøkkelskap

Sikkerhetsskap/verdiskap med nøkkelkroker. Det er lovpålagt at alle bilforhandlere har nøkkelskap med FG-godkjenning. Kan leveres med elektronisk kodelås. Skapene er klargjort for forankring, både som gulv monterte, eller vegg monterte løsninger.

Nøkkelnattsafe for bilnøkler

Vår nøkkelnattsafe baserer seg på nattsafe prinsippet der nøklene blir innlevert via en solid skuff. Nøklene faller ned gjennom fem sikringer i en Verdiskap Klasse I, EN 1143-1 safe. Dette forhindrer innbruddstyvene i å fiske opp nøklene fra utsiden, eller angripe safen fra innsiden. Nøkkelnattsafen er det eneste nøkkelinnkastet som er anbefalt av IF skadeforsikring, og er den sterkeste løsningen på markedet.

Deponeringsskap / dropsafe

Ett skap for deponering av kontanter, nøkler etc. Finnes i mange ulike størrelser og bruksområder. Har en egen enhet øverst hvor verdisakene droppes inn i sikret enhet. Fra de minste seddelbokser til de store, kraftige skapene som også kan være FG godkjent og klassifiserte på samme måte som verdiskap.

Brannskap

Brannskap beskytter innholdet i skapet mot brann. Brannskap inndeles i fire kategorier: 30P 60P, 90P og 120P. Dette står for hvor mange minutter brannskapet tåler brann, uten at dokumenter blir ødelagt. Brannskap er ikke tyverisikre. Dvs de er ikke godkjente mot tyveri.

Dataskap

Ett dataskap er det samme prinsipp som ett brannskap, men med ekstra isolasjon som gir trygghet for datamedia som DAT, DLT, CD, DVD etc. Finnes i klassene 60 DIS og 120 DIS.

Arkivskap / Kabinett

For oppbevaring av store mengder dokumenter som ønskes oppbevart under lett beskyttelse med hensyn til innlåsing. Arkivskapene har branntest fra 30P til 120P og finnes både som skuffeskap og standard hylleskap.

Klasse

(Grade)

Maks forsikringssum (

Bedrift og offentlig sektor

)

Kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)

Maks forsikringssum kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)

Uten alarm

Med FG-godkjent objektsikring

0

50 000

100 000

I

100 000

200 000

II

150 000

300 000

III

200 000

400 000

IV

500 000

1 000 000

V

750 000

1 500 000

VI

1 500 000

3 000 000