Sertifiseringer

PSSO AS er bedriftsmedlem i Norsk Sikkerhetsforening. Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) skal fremme økt sikkerhet og sikring gjennom å initiere, eller selv iverksette risikoreduserende tiltak og å utvikle gode forebyggende løsninger innenfor offentlig og privat virksomhet gjennom faglige innspill og dialog. Den skal medvirke til generell forståelse for økt sikkerhet og sikring i det norske samfunnet og bidra til utvikling av klare etiske prinsipper og praktisering av høy etisk standard i yrkesmessig sammenheng. Les mer på Nosif sine sider

Vi er medlem i RENAS og oppfyller krav som stilles i avfallsforskriften kapittel 1. Alle virksomheter som tilfører EE-produkter til det norske markedet, plikter å være medlem i returselskap for EE-avfall. Som medlem av Renas ivaretar vi det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriften kap. 1 om kasserte EE-produkter, fastsatt av Miljøverndepartementet. Les mer her. Se medlemsbevis.

De fleste av våre produkter er FG-godkjente. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd - FG - er en del av Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO. FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. Et FG-godkjent sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet. Les mer på FG sine sider

Mange av våre produkter er VdS sertifisert. VdS er en uavhengig test institusjon lokalisert i Tyskland som har sikret trygghet og tillit innen brannvern og sikkerhet i mange tiår. De utvikler avanserte sikkerhets konsepter for betydelige industrielle og kommersielle virksomheter. VdS driver en rekke velutstyrte laboratorier med testing av produkter for brann- og innbrudds beskyttelse. En grunnleggende forutsetning for dette er at personalet har et godt kunnskapsgrunnlag og lang erfaring. VdS sertifikat er tegn på god kvalitet. Les mer på VdS sine sider

Mange av våre produkter er ECB•S sertifisert. ESSA (The European Security Systems Association) er et nøytralt akkrediteringsorgan som er akkreditert til EN 45011. De utsteder ECB•S sertifikater for produkter innen sikkerhetsbransjen. ECB•S sertifisering garanterer maksimal sikkerhet i henhold til europeiske standarder. I dag er det ca 1000 gyldige ECB•S sertifikater i det globale sikkerhetsmarkedet. For forsikringsbransjen er det et pålitelig og objektivt vurderingsgrunnlag for risikoberegning og videre forsikringsgradering. Les mer her

Mange av våre produkter har vært presentert hos IF Sikkerhetssenter.

De er de eneste forsikringsselskapet i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter.

Instruktørene har lang erfaring, og kombinerer praktiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader på arbeidsplassen din. De gir deg nyttig kunnskap som du kan ta med deg videre, og kursene deres er spekket med opplevelser. Gjennom kunnskap, motivasjon og praktisk øvelse vil du lære deg verktøyene som sikrer hverdagen din. Bilder av presentasjonslokale