Personvern

Behandling av personopplysninger i PSSO:

PSSO er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart.

Hvorfor og hva slags personopplysninger vi samler in:

- Registrerer salgsordre i vår database. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.

- Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

- Sikre gode kundeopplevelser på psso.no ved bruk av informasjonskapsler (cookies)

Klikk i lenken "Personvern og informasjonskapsler" nederst på siden for utfyllende informasjon.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Hvis du ønsker å få slettet personoplysningene dine må dette sendes skriftlig på mail.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Klager

Du har ingen plikt til å gi PSSO dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra PSSO er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.